About

ORGANISATIES IN NEDERLAND
ACTUEEL NIEUWS
STUDENT AAN HET WOORD
TIPS VAN DOCENT(EN)
TIPS VAN JURIST(EN)

 

BREIN

Stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) treedt namens haar aangeslotenen op tegen intellectueel eigendomsfraude.

BUMA STEMRA

Buma/Stemra behartigt in Nederland de belangen van binnen- en buitenlandse muziekauteurs en -uitgevers. De kerntaak van Buma/Stemra bestaat uit de exploitatie (incasseren en uitkeren van vergoedingen) en het management van muziekauteursrechten voor bij haar aangesloten componisten, tekstdichters en muziekuitgeverijen.

CEDAR B.V.

Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten.
CEDAR is het gemeenschappelijke facilitaire bedrijf van een groot aantal organisaties die actief zijn op het terrein van de exploitatie van auteurs- en aanverwante rechten.

CLIP

Copyright Licentie- en Incassobureau PRO. CLIP is de afdeling binnen de Stichting PRO die zich bezig houdt met de regeling knipseldiensten en -kranten. Gebruikers kunnen voor verschillend gebruik licenties afsluiten via CLIP.

FOTO ANONIEM (STICHTING)

Doel: gebruikers van fotografie te helpen bij het traceren van fotografen, zodat toestemming kan worden gevraagd voor gebruik. Als een fotograaf niet te traceren is, kan de stichting een vrijwaring afgeven.

LEENRECHT (STICHTING)

Organisatie die door de overheid is belast met de uitvoering van de leenrechtregeling. Zo kunnen openbare bibliotheken alle auteursrechtelijk beschermde werken uitlenen tegen betaling van een vergoeding aan Stichting Leenrecht, die zorgt voor verdeling onder makers, uitgevers en producenten via hun eigen organisaties.

LIRA (STICHTING)

Stichting Literaire Rechten Auteurs. Beheert de rechten van schrijvers, bewerkers en vertalers van literaire, literair-dramatische en muzikaal-dramatische werken. Bijvoorbeeld rechten die verbonden zijn aan het gebruik van tv-series en –films, toneelstukken, hoorspelen, gedichten en muziekdrama. Vanaf 1 januari 2009 vertegenwoordigt LIRA ook de collectieve rechten van journalisten (voorheen behartigd door Stichting Nieuwswaarde).

NORMA (STICHTING)

Stichting Naburige rechten Organisatie voor Musici en Acteurs. NORMA is een incasso- en verdeelorganisatie voor uitvoerende kunstenaars en behartigt de belangen van musici, acteurs en alle andere uitvoerende kunstenaars op het gebied van naburige rechten.

PICTORIGHT (STICHTING)

Pictoright is de landelijke auteursrechtenorganisatie voor ontwerpers, illustratoren, fotografen, kunstenaars en architecten. Wie werk van makers van visuele werken wil publiceren, kan zich tot de stichting wenden voor informatie; wie gepubliceerd wordt, kan zich aanmelden voor een vergoeding. Pictoright oefent de reproductierechten uit van vele (inter)nationale beeldende kunstenaars.

PRO (STICHTING)

Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie. Stichting PRO is opgericht door het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) om de collectieve administratie van auteursrechten te verzorgen voor uitgevers.

REPRORECHT (STICHTING)

Voor het kopiëren van gedeelten uit beschermde geschriften is een vergoeding verschuldigd aan deze daartoe door de overheid aangewezen stichting, die is opgericht door uitgevers en auteurs.

SEKAM VIDEO

De stichting SEKAM (Stichting tot Exploitatie van Kabeltelevisierechten op Audiovisueel Materiaal) behartigt de belangen van binnen en buitenlandse film- en televisieproducenten, vooral bij de kabeldoorgifte van op televisie uitgezonden producties.

SENA (STICHTING)

Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten. Sena is belast met de uitvoering van de Wet op de naburige rechten en int de vergoedingen voor het openbaar gebruik van (op cd's en dergelijke vastgelegde) muziek en verdeelt deze gelden onder platenproducenten en uitvoerende kunstenaars.

STAP (STICHTING)

Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten. STAP verdeelt de vergoedingen voor thuiskopiëren die voor producenten van geluidsdragers bestemd zijn.

THUISKOPIE (STICHTING)

Door de overheid aangewezen om de thuiskopieregeling uit te voeren. Deze regeling is een redelijke vergoeding voor het thuiskopiëren op blanco dragers zoals cd’s en dvd’s.

VENAM (VERENIGING)

Vereniging tot Exploitatie van Vertoningsrechten op Audiovisueel Materiaal. Hierbij zijn regisseurs van films en tv-producties aangesloten die een aantal rechten aan de vereniging overdragen.

VIDEMA (STICHTING)

Videma is de schakel tussen producenten van bewegend beeld (zoals televisie en film) en diegene die dit wil vertonen in het openbaar, bijvoorbeeld in een zorginstelling of café.

VOI©E (VERENIGING)

Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren. VOI©E is de brancheorganisatie van collectieve beheersorganisaties (cbo's) voor auteurs- of naburige rechten.

Wij danken auteursrecht.nl voor de toestemming m.b.t. het gebruik van hun teksten.